Litteratur


Frihed - med residual indkomst "Frihed - med residual indkomst"
af Mikael Hoffmann
ISBN 978-87-7114-056-9
Forlag: Books on Demand

Alle mennesker kunne med fordel have mindst to (og helst tre) af hinanden uafhængige indtægtskilder. Mindst én af disse bør være en residual indkomst. Stopper en af indtægtskilderne, vil det ikke påvirke økonomien nævneværdigt (medmindre man bruger alt hvad man tjener), og man er således ikke så sårbar over for fx fyring, kundeflugt, konjunktursvingninger eller lignende. Dette gælder for alle mennesker, ikke mindst for selvstændige.

Med aktiv indkomst sælger man sin tid for penge. Med residual (en slags passiv) indkomst tjener man penge uden at behøve at være fysisk til stede. Residual (”honorar for genudsendelse” eller ”tilbagevenden”) er en mangfoldig indtægtskilde, der bliver ved med at komme ind på ens konto, længe efter at arbejdsindsatsen er afsluttet.

Målet med denne bog er at udbrede kendskabet til mulighederne for at få residual indkomst, samt at belyse nogle konkrete måder, hvorpå man kan skabe sig dette. Bogen er baseret på forfatterens egne erfaringer gennem syv år med residual indkomst, hvor han de seneste fem år har haft en fuldtids indtægt med en 15-timers arbejdsuge.

Bogen er skrevet til de personer, der ønsker sig mere tid og flere ressourcer i livet; til de mennesker, der har lyst og vilje til selv at designe deres liv med mere tid til det, de ønsker at prioritere højest. Frihed er en subjektiv størrelse, men ikke desto mindre beskriver denne bog, hvordan vi hver især på vores egen måde kan skabe os det, vi selv definerer og opfatter som frihed.

Læs mere på www.frihed-medresidualindkomst.dk

Pris: 247 kroner i boghandlerne eller på www.BoD.com
"Rich Dad - Poor Dad"
af Robert T. Kiyosaki
ISBN 0-446-67745-0
Forlag: Warners Books

What the rich teach their kids about money - that the poor and middle class do not!
Rich Dad Poor Dad is a true story on the lessons about money that Robert Kiyosaki learned from his two "Dads". One Dad, a PhD and Superintendent of Education never had enough money at the end of the month and died broke. His other Dad dropped out of school at age 13 and went on to become one of the wealthiest men in Hawaii. In Rich Dad Poor Dad, Robert explains how to make your money work hard for you instead of you working hard for money.

Pris: 129,87 kroner (www.stop4u.com)
Rich Dad - Poor Dad
Rich Dad's cashflow quadrant "Rich Dad's cashflow quadrant"
af Robert T. Kiyosaki
ISBN 0-446-67747-7
Forlag: Warners Books

Rich dad's guide to financial freedom.
Cashflow Quadrant is the sequel to Rich Dad Poor Dad. It's about the four different types of people who make up the world of business: 1) employees, 2) self-employed, 3) business owners and 4) investors and the core value differences between them. It discusses the tools an individual needs to become a successful business owner and investor.

Pris: 168,87 kroner (www.stop4u.com)
"Kunsten ved penge er at have dem"
("The Trick To Money is Having some")
af Stuart Wilde
216 sider
ISBN 87-7759-019-8
Forlag: SphinX

"At lave penge er ikke nogen alvorlig sag. Det er et spil, du spiller. Til at begynde med kan det se ud, som om det er et spil, du spiller med kræfter uden for dig selv - med markedskræfterne så at sige - men efterhånden, som du kommer længere, opdager du, at det faktisk er et spil, du spiller med dig selv."
Stuart Wildes penge- og prosperity-bog handler om de lette penges ESP (ekstrasensorisk perception = oversanselig opfattelse) og metafysikken ved at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, med den rigtige idé og den rigtige indstilling. Ligesom hans øvrige succesbøger er også denne chokfuld af nyttige oplysninger. Hans lette og humoristiske stil gør læsningen til en fornøjelse, mens du planlægger din egen vej til total økonomisk frihed.

Læs uddrag af bogen.
Kunsten ved penge
De syv spirituelle love for succes "De syv spirituelle love for succes"
("The Seven Spiritual Laws of Succes")
af Deepak Chopra
147 sider
ISBN 87-21-00270-3
Borgens forlag 1995

Kilden til al skabelse er ren bevidsthed ... ubegrænsede muligheder, som søger at udtrykke sig fra det umanifesterede til det manifesterede.
Og når vi erkender, at vores sande Selv er ubegrænsede muligheder, bringer vi os i overensstemmelse med den kraft, som manifesterer alt i universet.

Læs uddrag af bogen.


Se endvidere www.richdad.com og www.stuartwilde.com