BEAM-Handling

En måde at foretage forandringer i sit liv, er at gennemgå følgende fem trin (BEAM-Handling): 
Bevidstgørelse (at få øje på, hvad der virkelig sker), 
Erkendelse (at se, at det handler om en selv), 
Ansvarlighed (at være klar over, at man selv er en del af problemet og en del af løsningen), 
Muligheder (få nye valgmuligheder), samt 
Handling (at gøre noget ved det). 
Be-handlingen er BEAM-Handling. 
Som et målrettet laserlys. 


At gennemleve disse fem trin sammen med en kvalificeret coach eller psykoterapeut kaldes også accelereret læring, hvor man lettest og hurtigst bliver bevidst om sammenhængen mellem valg og konsekvenser.

Bevidstgørelse
Det er svært at ændre noget, vi ikke er bevidst om. Derfor handler alle former for personlig udvikling i et eller andet omfang om at forøge opmærksomheden på det, der foregår inde i os og omkring os. 

For at kunne gøre noget ved et problem, er det vigtigt at kunne få øje på det. Det er ikke nok at forstå det med hovedet, og at se, høre og smage det. Det skal mærkes med følelserne. 

Erkendelse
At vide, at man selv har skabt de situationer, men sidder i.
Selverkendelse er at være klar over, at man selv er en del af problemet - og også en del af løsningen.

Ansvarlighed
Det er sjældent tilstrækkeligt at blive bevidst om årsagen til et problem og være klar over at vi selv er en del af problemet. Vi skal også tage ansvar for det.

Det er oftest lettest at se, at det er alle de andres skyld, hvis man er kommet galt af sted. Men det hjælper bare ikke mig noget. Hvis jeg giver andre ansvaret for, at jeg er kommet galt af sted, har de også ansvaret for, at jeg skal få det bedre, og Så kan jeg komme til at vente længe på bedring.

Når noget går galt mellem to mennesker er der 200 % ansvar til deling. 100 % til mig og 100 % til den anden. Det vil sige at det 100 % er mit ansvar, at det gik galt. Men på den måde har jeg også 100 % chance for at ændre noget til det bedre. Hvis der kun var 50 % ansvar til hver, ville jeg være afhængig af, at den anden foretog sig noget, for at jeg kunne få, hvad jeg ville have.

(Valg)-muligheder
Når man er blevet bevidst om situationen og taget ansvar for den, vil man opdage, at der pludselig viser sig nye muligheder. At man pludselig har fået mange flere valgmuligheder. At livet har åbnet sig op.

Et eksempel på flere valgmuligheder er flere nuancer i sit følelsesrepertoire. At kunne mærke lille glæde, stor glæde, henrykkelse, sorg, vrede, forundring og så videre.

Rent fysisk vil der også pludselig vise sig flere valgmuligheder, der gør det lettere at finde den bedste løsning.

Handling
Til sidst skal der gøres noget ved det. Det er ikke nok at have fundet løsningerne. Der skal også handles på dem.

Hvis man gør al holdningsbearbejdelsen selv, risikerer man at det tager rigtigt lang tid og/eller også at havne et sted, der ikke var det, man ønskede. Derfor går læringen både hurtigere og lettere, når man har nogen til at hjælpe sig. Og det skal helst ikke være nogen, man er følelsesmæssigt eller økonomisk forbundet med. Ens ægtefælle eller chef eller bedste ven er tættest på en, men er sjældent kapabel til at kunne hjælpe med de store ændringer - fordi man har en dagsorden sammen.

Den bedste måde at lære på, er at blive bevidst om sammenhængen mellem valg/handling/ beslutning og så de tilhørende konsekvenser. Hvis man samtidig kan forkorte afstanden/tiden mellem valget og konsekvensen går læringen hurtigst.